INFANTS INSCRITS ALS TALLERS DE CUINA

TALLER CUINA 3 DE GENER
1 Neus Ballester Mateu
2 Llucia Gelabert Bestard
3 Merce Bennasar
4 Alba Bonnin Ostrem
5 Sebastià Mateu Cabot
6 Paula Jándula
7 Isabel Cendros Serralta
8 Marc Santos Serralta
9 Aixa Taouirsa Payeras
10 Pere Taouirsa Payeras
11 Laia Freire Cortes
12 Laura Bestard Armengol
13 Teresa Mateu Crespi
14 Jordi Zapata
15 Sergi Font Salom
16 Victòria Palmer
17 Marina Ferrer Bernat
18 Laura Ramos Mayol
19 Llucia Mayol Cañellas
20 Mireia Jaume Perez
TALLER CUINA 2 DE GENER
1 Marta Pujol Oliver
2 Lluc Verdera Jaume
3 Maria Colom Torres
4 Joan Tudela Cloquell
5 Lluis Tudela Cloquell
6 Rosa Borras
7 Irene Sempere Lopez
8 Albert Orell Mas
9 Luna Gauthier
10 Julliette Gauthier
11 Carla Alesta Estarelles
12 Teófano
13
14
15
16
17
18
19
20

INFANTS INSCRITS AL TALLER DE PLASTILINA

1 Neus Ballester Mateu
2 Victoria Palmer Payeras
3 Maria Señor
4 Marina Ferrer Bernat
5 Albert Ferrer Bernat
6 Joan Darder Bestard
7 Llucia Gelabert Bestard
8 Sara Martínez Rodríguez
9 Toni Cabot Pujol
10 Noah Nennasar
11 Xim Rodríguez
12 Maria Rodríguez
13 Miquel Salom
14 Laura Salom
15 Alba Bonnin Ostrem
16 Paula Jándula
17 Carlos Jándula
18 Merce Zapata Amengual
19 Sergi Font Salom
20 Andreu Font Salom
21 Evan Rhys Calafat  Moll
22 Hugo Perez Peñas
23 Joana Maria Munar Balle
24 Julieta x. Alvarado
25 Isabel Cendros Serralta
26 Àfrica Ripoll Pons
27 Mar Verdera Jaume
28 Pau Fajardo Orell
29 Alma Ferrer Robledo
30 Arnau Debon Negre
31 Rosa Borràs
32 Maria Borràs
33 Xim Barbero
34 Marta Fiol
35 David Simarro
36 Pablo Simarro
37 Aina Fernández Calafat
38 Teófano
39 Emma Serralta Brunet
40 Toni Bujosa Borràs