Agendes!

Començam el curs!

Com cada any l’APIMA paga les agendes de tots els alumnes i dels professors. Dilluns 12 i dimarts 13 de 8:30 a 9:15h l’APIMA entregarà les agendes al pati de l’escola. Per als socis són gratuïtes; per als no-socis valen 3€. Recordau que vos podeu fer socis a través del formulari online o presencialment aquests dos dies a l’escola i dijous 15 a les 17h a sa plaça.

Fer-se soci costa 30€ per família i curs, i dóna dret a descomptes a les activitats extraescolars i matinera, així com la gratuïtat dels tallers que es faran els dies festius escolars però que són laborables per als pares i mares.

Bon començament de curs!!!