Festa de final de curs: 22 de juny

Estimades famílies,

Celebrarem la festa de fi de curs a l’escola el darrer dia de curs escolar (22 de juny) s’horabaixa a les 19h. Gaudirem dels balls que han preparat els alumnes de 6è i d’unes projeccions,  soparem plegats, com sempre, i ballarem al ritme de la música que ens punxarà el disc jockey.

Podeu comprar els tickets pel sopar a la plaça, de divendres 10  a divendres 17 de juny, de 18 a 19h. També es podran comprar durant la setmana a la secretaria de l’escola.

El benefici que s’obtingui dels tickets es donarà a l’escola, com a ajuda pel robatori. El ticket d’adult té un preu de 5,50€, i el de nin de 4,50€. El ticket inclou el pa amb oli; els alumnes de 5è vendran coques (per anar estalviant pel viatge de fi de curs) i el menjador posarà una barra per a la venda de begudes fins les 22 h. A partir de les 20h es repartiran els pa amb olis, començant pels nins, per tal de poder aprofitar les taules i cadires en dos torns.

Necessitam que ens doneu un cop de mà per col.locar taules i cadires (són moltes taules i cadires; quanta més gent siguem, abans acabarem) a partir de les 16:30h, i després per arraconar i deixar-ho tot en ordre.

Vos hi esperam!

APIMA.

Festa de final de curs

Estimades famílies,

Celebrarem la festa de fi de curs a l’escola el darrer dia de curs escolar (22 de juny) s’horabaixa a les 19h. Gaudirem dels balls que han preparat els alumnes de 6è i d’unes projeccions,  soparem plegats, com sempre, i ballarem al ritme de la música que ens punxarà el disc jockey.

Podeu comprar els tickets pel sopar a la plaça, de divendres 10  a divendres 17 de juny, de 18 a 19h. També es poden comprar a secretaria durant la setmana que ve.

El benefici que s’obtingui dels tickets es donarà a l’escola, com a ajuda pel robatori. El ticket d’adult té un preu de 5,50€, i el de nin de 4,50€. El ticket inclou el pa amb oli; els alumnes de 5è vendran coques (per anar estalviant pel viatge de fi de curs) i el menjador posarà una barra per a la venda de begudes fins les 22 h. A partir de les 20h es repartiran els pa amb olis, començant pels nins, per tal de poder aprofitar les taules i cadires en dos torns.

Necessitam que ens doneu un cop de mà per col.locar taules i cadires (són moltes taules i cadires; quanta més gent siguem, abans acabarem) a partir de les 16:30h, i després per arraconar i deixar-ho tot en ordre.

Vos hi esperam!

APIMA.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA: dilluns 13 de juny de 2016, a les 19:00 hores

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (APIMA) C.E.I.P. MESTRE COLOM

De conformitat amb el que preveuen els Estatuts Socials de la nostra Associació, la Junta Directiva procedeix a convocar l’Assemblea General Ordinària de l’APIMA CEIP MESTRE COLOM, la qual se celebrarà el dilluns 13 de juny de 2016, a les 19:00 hores en primera convocatòria, i si escau a les 19:15 en segona convocatòria, al CEIP Mestre Colom situat en Carrer Nunyo Sanç núm.9 de Bunyola, C.P.07110, amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si escau, de la Memòria de gestió del 2015.

⋅Informació del treball realitzat durant el curs.

⋅Propostes de treball per al proper curs: PARLEM D’EDUCACIÓ: noves tecnologies, innovació pedagògica, els deures…”

2. Aprovació, si escau, del l‘Estat de comptes del darrer exercici.

3. Aprovació, si escau, dels pressupostos d’ingressos i despesesl’exercici següent.

4. Aprovació, si escau, de la proposta de quotes de sòcia per al següent exercici i del procediment de cobrament.

5Escola nova.

6Noves incorporacions a l’equip de l’Apima.

7Torn obert de paraules.

També hi haurà un espai per aportar propostes al Pla Municipal de Drogodependència, el qual s’adjunta.

Durant l’assemblea s’oferirà servei de guarderia i serà possible estacionar elvehicles al pati de l’escola.

A Bunyola, a 4 de juny del 2016.