Esporles queda sense APIMA

L’Assemblea aprova la dissolució de l’APIMA

L’Assemblea anual de l’APIMA del CEIP Gabriel Comas i Ribas celebrada el 15 de juny de 2016 va aprovar, de manera unànime, la dissolució de l’associació.

Al respecte, la junta directiva vol comunicar els següents aspectes:

1 A l’assamblea d’ahir foren convocades 220 famílies que són les associades. Vingueren 5 famílies, a més de l’equip directiu.

2 El treball de l’APIMA es realitza gràcies a pares i mares de l’escola que col·laboren de forma voluntària. En els darrers anys, amb la voluntat de millorar el funcionament del centre, l’APIMA ha assumit l’organització del Pla d’Activitats Extraescolars, el serveis d’escoleta i d’Escola d’Estiu. Aquestes són, però, responsabilitat legal del consell escolar, que serà qui les gestionarà a partir d’ara.

3 Volem deixar palès el fet que l’APIMA no té cap tipus de força ni influència a cap dels processos decisoris relatius al model educatiu de l’escola. Després d’anys presentant propostes ens hem adonat que cap d’elles ha estat posada en marxa: projecte educatiu de menjador, formació de monitores, mesures de millora d’atenció a la diversitat, mesures de millora de la informació als pares, Jornada de Comunitat Educativa, biblioteca escolar o centre de recursos d’aprenentatge, entre d’altres.

No considerem que es pugui parlar de Comunitat Educativa a l’escola d’Esporles. Els mestres van pel seu costat i els pares i mares, per l’altre. Les col·laboracions i sinèrgies entre aquestes col·lectivitats es redueixen a temes concrets i individuals.

4 Aquest any, com reflecteixen els nostres comptes, hem gestionat més de 50.000 euros i 13 contractacions laborals. L’APIMA s’havia convertit en un empresa de gestió administrativa i laboral, amb tota la feina que això implica per les 5 o 6 persones que hem tirat endavant el dia a dia de l’APIMA. Som pares i mares voluntaris que vam entrar a l’entitat per defensar els drets de les famílies però que ens hem trobat amb un enorme volum de tasques administratives i burocràtiques per les quals no rebem remuneració ni tenim formació específica.

5 L’actual model orgànic de presa de decisions es centralitza al Consell Escolar, organisme que en cap cas és veritablement participatiu (en tot cas, al contrari). Per exemple, us recordem que les actes de les reunions del consell escolar no es fan públiques, tot i que es podrien difondre encara que no estigui obligat per llei.

6 Resumint: l’APIMA és una associació que gestiona contractes, no pinta res dins el debat sobre model educatiu de l’Escola i, a més, la participació dels seus propis socis es redueïx a xifres irrisòries. Ja no és que sols vingui un 3% de pares a les reunions. És que sempre som els mateixos.

7 Per tant, donem per exhaurit aquest model .Volem agraïr a totes les persones que des de les juntes de l’APIMA han fet feina els darrers 25 anys per millorar l’escola. De ben segur moltes fites han estat assolides gràcies al seu esforç.

8 Les mares i pares que formem part de la junta creiem que l’educació dels nostres fills és un tema cabdal, tant per a ells com per a la nostra societat. Apostarem per explorar noves vies de participació dins la nostra escola i de ben segur que les trobarem. Queda molt per fer.

9 Us convoquem a una ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA el proper dimecres 22 de juny a les 17 hores a l’escola (abans de la festa final de curs). Aquesta reunió té per objecte decidir que feim amb els doblers que quedin als comptes de l’APIMA una vegada satisfetes les darrers partides presupuestàries i pagats els finiquitos del personal. Volem agraïr a les treballadores la seva feina i dedicació. Molt especialment a na Xisca, una persona que fa fàcil la feina als altres, sempre amb un somriure. Esperem que sigui l’inici d’una nova etapa professional d’èxit, ben merescuda.

Comencem una nova etapa. Que tinguem sort.

Junta directiva APIMA CEIP Gabriel Comas i Ribas

Festa de final de curs: 22 de juny

Estimades famílies,

Celebrarem la festa de fi de curs a l’escola el darrer dia de curs escolar (22 de juny) s’horabaixa a les 19h. Gaudirem dels balls que han preparat els alumnes de 6è i d’unes projeccions,  soparem plegats, com sempre, i ballarem al ritme de la música que ens punxarà el disc jockey.

Podeu comprar els tickets pel sopar a la plaça, de divendres 10  a divendres 17 de juny, de 18 a 19h. També es podran comprar durant la setmana a la secretaria de l’escola.

El benefici que s’obtingui dels tickets es donarà a l’escola, com a ajuda pel robatori. El ticket d’adult té un preu de 5,50€, i el de nin de 4,50€. El ticket inclou el pa amb oli; els alumnes de 5è vendran coques (per anar estalviant pel viatge de fi de curs) i el menjador posarà una barra per a la venda de begudes fins les 22 h. A partir de les 20h es repartiran els pa amb olis, començant pels nins, per tal de poder aprofitar les taules i cadires en dos torns.

Necessitam que ens doneu un cop de mà per col.locar taules i cadires (són moltes taules i cadires; quanta més gent siguem, abans acabarem) a partir de les 16:30h, i després per arraconar i deixar-ho tot en ordre.

Vos hi esperam!

APIMA.

Festa de final de curs

Estimades famílies,

Celebrarem la festa de fi de curs a l’escola el darrer dia de curs escolar (22 de juny) s’horabaixa a les 19h. Gaudirem dels balls que han preparat els alumnes de 6è i d’unes projeccions,  soparem plegats, com sempre, i ballarem al ritme de la música que ens punxarà el disc jockey.

Podeu comprar els tickets pel sopar a la plaça, de divendres 10  a divendres 17 de juny, de 18 a 19h. També es poden comprar a secretaria durant la setmana que ve.

El benefici que s’obtingui dels tickets es donarà a l’escola, com a ajuda pel robatori. El ticket d’adult té un preu de 5,50€, i el de nin de 4,50€. El ticket inclou el pa amb oli; els alumnes de 5è vendran coques (per anar estalviant pel viatge de fi de curs) i el menjador posarà una barra per a la venda de begudes fins les 22 h. A partir de les 20h es repartiran els pa amb olis, començant pels nins, per tal de poder aprofitar les taules i cadires en dos torns.

Necessitam que ens doneu un cop de mà per col.locar taules i cadires (són moltes taules i cadires; quanta més gent siguem, abans acabarem) a partir de les 16:30h, i després per arraconar i deixar-ho tot en ordre.

Vos hi esperam!

APIMA.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA: dilluns 13 de juny de 2016, a les 19:00 hores

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (APIMA) C.E.I.P. MESTRE COLOM

De conformitat amb el que preveuen els Estatuts Socials de la nostra Associació, la Junta Directiva procedeix a convocar l’Assemblea General Ordinària de l’APIMA CEIP MESTRE COLOM, la qual se celebrarà el dilluns 13 de juny de 2016, a les 19:00 hores en primera convocatòria, i si escau a les 19:15 en segona convocatòria, al CEIP Mestre Colom situat en Carrer Nunyo Sanç núm.9 de Bunyola, C.P.07110, amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si escau, de la Memòria de gestió del 2015.

⋅Informació del treball realitzat durant el curs.

⋅Propostes de treball per al proper curs: PARLEM D’EDUCACIÓ: noves tecnologies, innovació pedagògica, els deures…”

2. Aprovació, si escau, del l‘Estat de comptes del darrer exercici.

3. Aprovació, si escau, dels pressupostos d’ingressos i despesesl’exercici següent.

4. Aprovació, si escau, de la proposta de quotes de sòcia per al següent exercici i del procediment de cobrament.

5Escola nova.

6Noves incorporacions a l’equip de l’Apima.

7Torn obert de paraules.

També hi haurà un espai per aportar propostes al Pla Municipal de Drogodependència, el qual s’adjunta.

Durant l’assemblea s’oferirà servei de guarderia i serà possible estacionar elvehicles al pati de l’escola.

A Bunyola, a 4 de juny del 2016.