ACTA CONSELL ESCOLAR, 18.11.2013

Acta Consell Escolar n4 (dilluns 18/11/13)
Assistents: Francina Jaume, Magdalena Colom, Carolina Marí, Bàrbara Suau,
Toni Bujosa, Mateu Mercè, Mar Torres, Cati Oliver, Jaume Isern en subtitució de
na Nieves Luján , Maria Cloquell, Miquela Amengual , Isa Serra, Laura Gascón.
Ordre del dia i resum:
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
2. APROVACIÓ DE LA PGA:
• Després que els mestres llegissin una carta aprovada pel Claustre
on explicaven que no podien donar el vist i plau a la PGA d’aquest
curs per les difcultats en aplicar el Tractament de Llengües imposat
per Conselleria, es va procedir a la votació secreta a la pregunta si
“ S’APROVA LA PGA?” Resultat: 10 vots NO, 1 vot SÍ, 1 vot blanc.
• Així que la PGA d’aquest curs NO QUEDA APROVADA PEL CONSELL
ESCOLAR.
3. APROVAR I AVALUAR LA PROGRAMACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE LES
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS I, SI ES CAU,
MENJADOR I TRANSPORT, O QUALSEVOL ALTRE SERVEI QUE S’OFEREIX A
L’ALUMNAT.
• Per així assegurar la realització de totes aquestes activitats
programades per aquest curs 2013-2014
• votació secreta a l’aprovació: 11 vots SÍ, 1 blanc
• resultat: aquestes activitats queden aprovades
4. APROVACIÓ D’UN INICI D’ESTUDI, DE LES CONDICIONS SOCIOFAMILIARS
QUE AFECTEN ALS ALUMNES DEL NOSTRE CENTRE EN L’ÚS DEL
MENJADOR ESCOLAR.
• Es crea un debat sobre el sistema de funcionament de les ajudes i
beques de menjador. Des de l’escola i amb coordinació amb
l’assistent social de l’ajuntament s’intenta arribar a les famílies que
necessitin emprar el servei de menjador i tenguin difcultats
econòmiques: però, a vegades, l’escola no té constància d’aquesta
necessitat i la família queda sense emprar aquest servei.
• El problema s’ha agreujat amb les retallades econòmiques durant
aquests dos anys i ara les beques i ajudes per emprar el servei de
menjador es reben d’un curs o dos anteriors i, això fa impossible
que una família que compta amb les ajudes de Conselleria per
emprar el servei, s’atreveixi a apuntar al seu fll o flls al menjador.
• Es parla que fa uns cursos les beques de menjador es cobraven
durant el mateix curs, cap a pasqua, i s’arribava a un acord amb
l’empresa que gestionava el menjador i es feia possible l’ús del
servei.
• En Jaume Isern ens informa que la partida de les ajudes i beques
estan contemplades amb un augment en el pressupost de l’any
vinent, però que aquest pressupost es fa per any natural, no per
curs i es fa patent la necessitat de canviar el sistema de
convocatòria de les beques de menjador. Proposa: agilitzar la
comunicació entre escola – assistenta social i les famílies, fer
arribar des del Consell Escolar a l’Administració (Conselleria) la
necessitat del canvi en el sistema de convocatòria ( na Laura li
demana si ell podria fer arribar la proposta directament a
Conselleria a la qual cosa ell va acceptar fer) i negociar amb
l’empresa que gestiona el menjador per arribar a un acord com es
feia cursos anteriors.
• Des de l’escola es posa de manifest la bona voluntat i solidaritat
que tenen les persones que treballen en l’empresa gestionadora del
nostre menjador amb les famílies de l’escola.
• Na Cati Oliver recorda que aquest és un dels punts que
reivindiquen els mestres durant tot aquest temps de vaga i accions.
• Tots estam d’acord en lluitar per aconseguir una solució a la
situació i tiram endavant amb la proposta.
5. INFORMACIONS D’INTERÈS:
• INFORMAR SOBRE LES BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR I DE LES
AJUDES DE LLIBRES DE TEXT: aquest curs les han sol·licitat 9
famílies de l’escola de les quals 1 ha quedat exclosa per tenir beca
per N.E.S.E i ser incompatible amb les altres ajudes. Na magdalena
ens informa que s’han rebut les ajudes de llibres de text del curs
2010-2011!!!!
• QUOTES DEL DOBLERS DE LES FAMÍLIES PER EDUCACIÓ INFANTIL I
PER EDUCACIÓ PRIMÀRIA, PER A MATERIAL I FOTOCÒPIES DEL CURS
2013-14: a fnals de novembre es demanaran 40€ per infantil, 25€
per primària.
• PROPER SIMULACRE D’INCENDIS: durant la primera o segona
setmana de desembre.
• CANVI D’INSPECTOR del centre, encara no se sap qui el substituirà.
• COL·LABORACIÓ DE L’APIMA AMB UNA XOCOLATADA PER NADAL,
ENCARA NO S’HAN CONCRETAT LES ACTIVITATS NADALENQUES:
enguany es farà a l’horabaixa i s’acabarà de parlar sobre el què es
farà: l’escola parla de fer tallers i na Miquela expressa que és una
llàstima que es perdi el concert de Nadal que es feia a l’església del
poble. Es posa de manifest que pel número d’alumnes i famílies és
impossible fer-ho a l’església i que l’acústica del poliesportiu no és
l’adequada.
6. TORNS OBERTS DE PARAULA
• Des de l’Apima es trasllada la proposta del Club de Voleivol de
Bunyola de fer una diada o unes sessions de voleil on ells duran el
material i impartiran unes classes durant horari escolar per apropar
els infants a aquest esport i s’acorda que es parlarà amb els
mestres d’educació física.

Anuncis

One thought on “ACTA CONSELL ESCOLAR, 18.11.2013

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s