Acta assamblea extraordinària 8 d’octubre 2013

ACTA ASSEMBLEA 8 D’OCTUBRE DE 2013
Assistents: Presidenta: Brigitte Kramer, vicepresidenta: Isa Serra, secretària: Mercè García-Amorena, tresorer: Juanjo Bestard; vocals: Catina Merino, Laura Gascón, Cata Oliver, Nasi Brunet, Toni Riquelme; socis: 40 (i més, he perdut el compte, i a més va entrant i sortint gent).
Abans de res, dir-vos que aquesta acta ha estat molt complicada de fer, donat que es varen exposar moltes opinions. He mirat de recollir-les, però si algú detecta que no s’ha plasmat la seva intervenció, li deman disculpes, i ens ho pot fer arribar.
1.- Es llegeix el resum del darrer consell escolar, que vos hem enviat per e-mail aquest dilluns.
2.- IDEES EXPOSADES A L’ASSEMBLEA:
– La junta de l’APIMA estem molt contents de la gran assistència d’avui a l’assemblea, ja que d’aquesta manera s’exposa una major varietat de punts de vista, sent més representativa de la realitat de la nostra APIMA, i més enriquidora. Ara entre tots hem de decidir cap a on anem, i què volem fer.
Les actuacions que hem dut a terme fins ara respecte al tema de la vaga, TIL, “aules buides”… han estat el resultat de les propostes sorgides a les diferents assemblees que hem convocat, i han estat aprovades per majoria de socis.
– Unes persones assitents a l’assemblea han expressat que L’APIMA no s’hauria d’haver decantat ni a favor ni encontra de la vaga, ni seguir les propostes de la FAPA, ni proposar “buidar les aules”… ja que això és fer política i d’aquesta manera no queden representats els socis que no hi estan a favor.
Hi ha persones que estan a favor de que es disminuiexin les ràtios, es substitueixin les baixes dels mestres des del començament, es recuperin els recursos que han estat retirats… però estan a favor del TIL.
S’expressa la opinió de que la nota que es va enviar des de l’APIMA quan es va proposar el dia de “buidar l’escola” no era només informativa sino que demanava expressament que no es duguessin els nins a escola. Des de l’APIMA no era la nostra intenció que ningú se sentís coaccionat, sino que es volia respectar la decisió de les famílies.
– La política és a la vida, i és diferent del bipartidisme. L’objectiu comú de tots els que som aquí són els nens, i hem de trobar una camí comú.
– Es comenta per a què una vaga sigui legal ha de reivindicar drets laborals dels treballadors, i per aquest motiu els convocants de la vaga els van incloure.
– Un assistent expressa que troba que el TIL és una imposició i es vol esclafar el català.
– Organització del dia “buidar l’escola”: es va fer massa ràpid i hi ha gent que no es va poder oragnitzar. Si es torna a fer s’hauria d’avisar amb temps a les famílies.
– Un pare mestre expressa que s’ha sentit agreujat pel talant de l’administració, i que aquesta ha mentit en quant a les informacions que ha donat.
La conselleria ha tornat a rebutjar la mediació.
– Explica una mestra d’ESO d’una escola concertada, que ha hagut de donar anglès a una classe de 34 alumnes on hi ha 19 alumnes amb necessitats especials, i l’experiència ha estat deplorable.
– Un docent expressa la impotència que senten quan els obliguen a donar una classe en anglès.
– els nens no estan preparats per rebre de sobte l’ensenyament en anglès.
– Queixa de que una mestra de 4rt va tenir els seus alumnes a classe quan no va fer vaga i l’escola no va deixar als altres alumnes de l’altre 4rt entrar a la classe, quan ella hi estava disposada. En una altra ocasió també es va fer fora d’una classe als alumnes de 4rt. Contesta un mestre de l’escola que llavors la mestra estava de serveis mínims.
– Hi ha confusió, no és mateix el TIL que el bilingüisme que fa el British Council. A altres països no s’ha plantejat l’anglès com en aquest païs. L’èxit de l’anglès depèn molt de l’entorn dels alumnes.
– Seccions europees: hi ha suport al mestre per part del mestre d’anglès, i també d’un altre mestre. Les seccions europees s’han vist minvades en quant a recursos darrerament.
El TIL no és una secció europea, s’ha de tenir en compte que els llibres tenen menys contingut. Volem que els nens aprenguin el contingut en anglès? Una mestra d’anglès explica que el nivell B2 no basta per donar la classe en anglès, i que a les concertades trien els professors que volen, els demanen el nivell C1, i a més són escoles amb més recursos econòmics.
– Un pare expressa que com a tal, si li diuen que els nens aprendran més anglès, li sembla bé.
– Mare que troba que a les aules aquestes 3 setmanes s’ha fet política. Aquesta mare reclama que els nens també aprenguin castellà.
– Una altra mare expressa que els nins no dominen l’expressió oral en castellà ni tenen tampoc una bona compressió lectora.
– se li retreu a la junta de l’APIMA que hagi penjat a face book una informació que s’interpreta com a dura i partidista en veure-la.
– Perquè a dia d’avui l’assemblea de docents no ha volgut pactar amb la conselleria, tenint en compte que aquesta sembla oberta a donar més recursos, substituir abans…, i a que el TIL a la ESO sigui voluntari? (la resposta és el punt 3.-).
– Hi ha assistents que reclamen que també s’exposi a l’assemblea d’avui la postura de la conselleria en la negociació però directament de fonts de la conselleria.
Respostes: la informació de la conselleria és als diaris. No es pot portar aquí a ningú de la conselleria, això és una assemblea de pares. Les negociacions haurien de ser retransmeses/televisades. Estaria bé un debat.
3.- ESTAT DE LES NEGOCIACIONS A DIA 2 D’OCTUBRE DE 2013. (VEURE ARXIU ADJUNT).
4.- ASSEMBLEA FAPA DE DISSABTE 5 D’OCTUBRE:
Propostes que es varen plantejar a l’assemblea de la FAPA:
– Cada centre té una realitat diferent en quant a l’aprovació o no del TIL
– Aules buides: les APIMES no obliguen a ningu a res. N’hi ha que ho fan 1-2 v/setmana.
– Reunions setmanals per revisar si hi ha mancances als centres.
– Comptabilitzar les hores que els mestres han deixat de treballar i reclamar aquests doblers a la conselleria pel centre en qüestió.
– Fer una marxa per l’educació en els pobles.
(En realitat n’hi ha més, però no les he pogut transcriure totes, mireu l’acta de l’assemblea de la FAPA que vos hem enviat).
5.- PROPOSTES VOTADES:
– Demanar als docents que adoptin altres mesures que no impliquin vaga/interrupció de les classes: SI: 22, NO: 26, ABSTENCIONS: 3.
– Demanar fer seccions europees: SI: 53, NO: 0, ABSTENCIONS: 2.
– Es suma l’APIMA a la vaga de la LOMCE?: SI: 37, NO: 0, ABSTENCIONS: 14.
– Es dóna suport a la FAPA: SI: 35, NO: 6, ABSTENCIONS: 9.
Respecte a aquest punt, puntualitzar que es refereix a si estem d’acord a seguir les propostes i actuacions que proposa la FAPA, de forma que la junta pugui tenir la iniciativa a l’hora de posar en marxa/proposar accions, agilitzant així la nostra resposta, i no haver de convocar assemblea de pares cada dos per tres.
– Demanar a conselleria que els doblers que s’han estalviat en les nòmines en el nostre centre es dediquin a la nostra escola: SI: unanimitat, NO: 0, ABSTENCIONS: 0.
Brigitte Kramer Mercè García-Amorena
La presidenta. La secretària.