ACTA ASSEMBLEA extraordinària 17.9.2013

Assistents: Presidenta: Brigitte Kramer, vicepresidenta: Isa Serra, secretària: Mercè García-
Amorena, Vocals: Laura Gascón, Catina Merino, Isabel Serra, Nasi Brunet, Cata Oliver,
Maria Oliver; socis APIMA. Convidats: directora de l’escola, mestres.
La vaga indefnida ha arribat després d’un procés que va començar fa uns 2 anys
(retallades en quant a personal de suport, en beques, augment de ràtios, tarden setmanes
a substituir… i darrerament el TIL). S’ha arribat al punt actual per la manca de diàleg de
l’administració. El seguiment molt elevat de la vaga a l’escola de Bunyola (ahir del 100%,
i avui del 94,1%). Quant hi ha un seguiment tant elevat en una vaga és perquè hi ha
molta preocupació pel que està passant. Serveis mínims imposats del 30%.

PREGUNTES, COMENTARIS, RESPOSTAS:
* Des de la FAPA no s’aconsella que els pares duguin o no els nins a l’escola durant els
dies de vaga, és decisió de cada família. Hi ha serveis mínims. Encara que legalment els
nens han de justifcar les faltes a escola a partir de primària, fns que no passen bastants
10 dies no hi ha expedient per faltes. La conselleria només controla el nombre de mestres
que van a l’escola i no el nombre d’infants.
* Protesta d’una persona pq els nens estan tot el dia al pati. Preocupació pels nens, el
temps que perden d’escola, que al cap d’unes hores ja no saben què fer al pati….
* Hi ha una petició dels mestres de que els doblers que no els paguen degut a la vaga
s’inverteixin a l’escola pública, però de moment la Conselleria no ha donat resposta.
* L’administració dóna dades de la vaga que no concorden amb la realitat.
* Preocupació per la no substitució de les baixes.
* Hi ha 2 associacions de directors i no s’han plantejat la dimissió en bloc. Pensen que si
no abandonen el vaixell poden seguir lluitant.
* Preocupació per què fer amb els nens si s’allarga la vaga.
* Una persona proposa que els nins no vagin a escola, i els pares s’organitzin entre ells.
* Estat del TIL: no aprovat per consell escolar però sí per inspecció. Legalment fns ara
l’òrgan capacitat per aprovar el TIL és el consell escolar. S’ha de convocar un consell
escolar. Es pot presentar un recurs d’alçada i contenciós administratiu contra el TIL
perquè no està aprovat pel consell escolar.
* És important que els pares sàpiguen les conseqüències del TIL. Els mestres no estan en
contra del model de tres llengües però no a favor de la implantació imposada per la
Conselleria. Les proves de 4rt de 1ària mostren iguals o superiors resultats en castellà i en
català. A Catalunya, on hi ha immersió lingüística, els resultats són millors de la mitja.
PROPOSTAS PER FER-NOS ESCOLTAR I PER ACONSEGUIR QUE LA CONSELLERIA ENTRII EN UN DIALEG AMB EL SECTOR DE LA EDUCACIO:
* Dissabte 28 de setembre concentració de pares a Palma organitzada per Crida. Ja vos
farem arribar la informació.
* Hi ha unes instàncies que, com a persones individuals (no com a famílies) podem dur a
Conselleria per protestar. Es poden trobar a la web de la FAPA MALLORCA
http://www.fapamallorca.org o a la de la plataforma Crida http://plataformacrida.blogspot.com
De tota manera vos l’adjuntam. Heu de dur-ne dues còpies (una per voltros i l’altra per la
Conselleria). També es poden presentar al registre de l’Ajuntament de Bunyola o a
qualsevol administració que tingui registre.
* Hi ha un grup que anirà amb roba interior verda i un embut a la correguda en roba
interior.
* L’única manera de fer-nos escoltar seria col.lapsar la Conselleria, els pares
emprenyadíssims “i no ens movem fns que això s’arregli”.
* A la cursa amb roba interior anar de verd, dur camisetes verdes. Qui no tingui
camisetes verdes pot mirar si algú altre en té de repetides per deixar-li. De la web de
Crida es poden imprimir papers verds amb l’embut…
* Posar coses verdes a les façanes
* El dia de Sant Mateu anar de verd
* Donar suport al rector anant a la missa solemne de dia 21, Sant Mateu.
* No hem d’esperar a tenir problemes que afectin als nostres flls en concret per
començar a moure’ns.
Brigitte Kramer, presidenta

Mercè García-Amorena, secretària
PROPOSTES ACORDADES A L’ASSEMBLEA del 17.9.2013:
– Divendres 20 de setembre: Concentració davant
Conselleria a les 13:00h. Fer pancarta de l’APIMA per
dur.
– Anar en roba interior verda i amb embut a la correguda
de roba interior. Notifcar-ho a Crida per que les
persones que vinguin de fora puguin anar de verd.
– Cada dissabte a les 12h trobada a la plaça, de verd.
– Globus verds a les façanes.
– Dur instància a qualsevol registre de Conselleria, és a
dir , també a l’Ajuntament de Bunyola es pot fer. A la
web de la FAPA hi ha la fulla, i tb a la de Crida. Vos
l’adjuntam.
– Dissabte 28 de setembre concentració de pares a Palma.

Benvinguda curs 2013-2014

Benvolgudes famílies d’alumnes de l’Escola Mestre Colom de Bunyola,

Volem donar la benvinguda als pares i mares dels alumnes de l’Escola Mestre Colom de Bunyola. Des de la Junta Directiva de l’Associació de Pares i Mares de l’Escola us convidam a participar activament de la vida escolar dels vostres infants, i és per això que a continuació us farem un breu resum de què és, i per quin motiu és interessant que formeu part d’aquesta família que és l’APIMA.

QUI COMPOSA L’APIMA?

La Junta de l’APIMA està composta per un grup de mares i pares d’alumnes de l’Escola que tenim com objectiu comú fer feina de profit per l’Escola, pels alumnes, amb els mestres i amb la comunitat educativa en general.

Ens presentam:

NOM

BRIGITTE KRAMER

Presidenta

ISABEL Mª SERRA GELABERT

Vicepresidenta

MERCE GARCIA-AMORENA

Secretària

JUANJO BESTARD GUAL

Tresorer

CATINA MERION FERRIOL

Vocal

MARIA IGNASI BRUNET

Vocal

LAURA GASCÓN

Vocal

FERNANDO MESTRES

Vocal

Mª REYES MORALES

Vocal

CATA OLIVER

Vocal

TONI RIQUELME

Vocal

 

QUÈ ÉS L’APIMA?

És l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Col·legi Públic Mestre Colom de Bunyola. Poden ser-ne socis els pares i mares o tutors i tutores dels alumnes matriculats al centre. L’APIMA assisteix als seus membres en tot allò que afecta l’escolarització dels seus fills i filles, col·labora en les activitats educatives de l’escola i promou la participació dels pares i mares en la gestió del Centre.

L’APIMA, entre altres:

  • ORGANITZA I GESTIONA L’ESCOLA MATINERA.

  • ORGANITZA I GESTIONA LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

  • ORGANITZA XERRADES I ACTIVIDADES PER A PARES I MARES

  • ORGANITZA ACTIVITATS LÚDIQUES, COM TALLERS, DIADES, FESTES

  • ORGANITZA LA FESTA DE FINAL DE CURS.

  • MANTÉ REUNIONS PERIÒDIQUES AMB L’ESCOLA, LA CONSELLERIA, L’AJUNTAMENT I AMB LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PARES (FAPA) PER TAL DE PODER TRANSMETRE ALS SOCIS INFORMACIÓ I DEFENDRE ELS NOSTRES INTERESOS.

COM PUC ASSOCIAR-ME?

Només cal fer una transferència amb les següents dades i per l’import indicat:

Dades: Llinatges i Nom de l’alumne/s

Import: 27,00 € per curs if amilia

Número de compte: 2051 0098 37 1033155260.

Una vegada feta la transferència és important emplenar la fitxa de la pàgina web de l’APIMA per tal de tenir actualitzades totes les dades: www.apimabunola.org

Els socis de l’APIMA gaudeixen de descomptes en el preu dels serveis de les actividades extraescolars i de l’escola matinera.

COM POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

A l’adreça de correu electrònic apimamestrecolom@gmail.com

Si ens feis arribar el vostre correu electrònic automàticament vos incorporarem a la llista de correu i rebreu puntualment informació.