Sugeriments en cas de tenir malentesos amb educars dels vostre infants

BENVOLGUDES FAMÍLIES.

Durant aquestes setmanes hem rebut demandes per orientar als pares en el cas de tenir malentesos amb la tutora o especialistes que eduquen els nostres infants. Si també teniu dubtes sobre algun aspecte relacionat amb l’edifici, organització del centre … també es poden seguir les mateixes pautes. Per això ens hem informat, i, hi ha diferents vies per tractar el tema i per sentir-nos escoltats:

1. A davant qualsevol problema amb el vostre/a fill/a, primer parlar-ne amb el/la mestre/a implicada. No oblideu que estam parlant dels vostres infants i, com a pares i mares, tenim tot el dret i deure d’assabentar-nos del què passa a l’aula i a l’escola.

2. Si no vos enteneu amb el/la mestre/a, hi ha a cada cicle (infantil, 1er cicle de primària, 2n cicle de primària, 3er cicle de primària) un coordinador amb qui també podeu parlar-ne.

3. En cas de no donar resposta, ja passam a l’equip directiu: Francina, Carol i Magdalena.

4. Hi ha una altra via que és la del Consell Escolar on ens teniu a nosaltres com a representants de les famílies apimeres i a quatre persones triades per vosaltres per votació que són també representants de les famílies de l’escola (per això és tan important que hi participeu en aquestes votacions!!!). Aquestes 4 persones són n’Isa Serra, na Mica Amengual, na Maria Cloquell i na Cata Oliver.

5. Si després d’aquestes opcions no trobau solucions, posau-vos en contacte amb la Conselleria d’Educació on vos derivaran a l’inspector/a encarregat de la zona.

No vos “talleu” a l’hora de concertar una tutoria amb els/les mestres, qualsevol dubte, aclariment,… s’ha de parlar directament amb qui estigui relacionat, s’ha d’intentar tractar el tema amb respecte per les dues parts. Sovint són malentesos que si no es parlen poden fer-nos l’estada a l’escola ben desagradable i pensau que són uns anys molt, molt importants per als vostres infants, per a vosaltres i per als mestres i val la pena treballar plegats fent aquest camí.

ACTA REUNIO APIMA 12 ABRIL DE 2013.

 

ACTA REUNIO APIMA 12 ABRIL DE 2013.

ASSISTENTS: Presidenta: Brigitte Kramer, vicepresidenta: Isa Serra, secretària: Mercè Gacia-Amorena. Vocals: Laura Gascón, Nasi Brunet, Cata Oliver, Ana Notario, Marga Estarellas.

1. Organització Sant Jordi: tallers, venda suc i coques, pendent concretar dia, demanar taules, cadires, fer circular. Podriem convidarApima Palmanyola.

2.- Protocol de gestió de queixes de les famílies cap a l’escola: Passarem una circular a les famílies sòcies de l’APIMA per mail on s’explica la forma d’actuació.

3.- Reunió FAPA 22 de març de 2013: de les 180 APIMA de Mallorca n’hi havia 36, la majoria de Palma.

– Cursos que ofereixen per APIMEs i famílies, xarxes d’activitats extraescolars …

– Reunions per zones que han fet per aclarir dubtes i assessorar a APIMAs.

– CAPA: nacional, COAPA: IB, FAPA: Mallorca.

– Memòria econòmica i d’activitats.

– Canviar nom escola matinera: per exemple, tallers matinals?

– Consells escolars municipals: a Calvià ho han fet, hi ha 11 escoles.

– Projecte de Son Gotleu: acompanyament a l’estudi: reforç pels nins, però de forma més global, duit per una psicopedagoga.

– Hem de convocar assemblea amb socis per presentar memòria econòmica i d’activitats. A la pròxima reunió ho definirem.

4.- Valorar oferir tallers per nins a partir de 4rt per juliol: pròxima reunió.

5.- Fi de curs extraescolars: 31 de març. Empezar por los pequeños. Reunió amb els monitors a primers de maig. Berenar pels nens que participin, coques per vendre.

6.- Fi de curs 21 juny: 19h. Pa amb oli i sandwich. Mirar activitats. Sorteig.

7.- Amiant: encara hi ha edificis on hi ha amiant, s’està retirant dels edificis on n’hi ha. S’ està mirant si a l’escola hi ha aquest material.

8.- Subvenció de l’Ajuntament: estem pendents del tresorer, que no ha pogut venir.

9.- Toldos pati infantil: no estan encara posats, parlarem amb l’escola, si fa falta amb l’Ajuntament.

10.- Assemblea informativa estatal 25 abril. Reunió dimarts 15 a les 16h a la plaça, es passarà mail a les famílies.

11. 9 maig està convocada vaga d’alumnes i mestres conjuntament, a nivell estatal.

12.- Pròxima reunió: 10 de maig 20:30h.

Firmat:

Brigitte Kramer, la presidenta

Mercè García-Amorena, la secretària