Asuntos propios (I): Lo que decidimos en la última reunión de junta, 16.11.2012

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’APIMA DEL COL·LEGI PÚBLIC MESTRE COLOM DE BUNYOLA

DATA: 16/11/2012

HORA: 21:00

LLOC: Local APIMA

MEMBRES ASSISTENTS:

Isa Serra, Brigitte, Cata, Nasi, Catina, Laura, Mercè, Cata, Ana Notario i Xisca

ORDRE DEL DIA:

  • Taller Toni (mestre Escola Mestre Colom)
  • Posicionament APIMA en relació a les retallades en educació.
  • Beques
  • Precs i preguntes

INFORMACIONS I ACORDS:

1.- Horari reunions: Es parla sobre l’opció de canviar el dia i l’hora de les juntes ja que hi ha molts de membre que els resulta impossible assistir-hi els divendres a les 21:00H. Es proposa passar-les als dijous a les 21:00h.

2.- Resum de l’Assemblea general dia 19/10/2012:

Tots els membres assistents a la junta estam bastant decebuts amb la participació dels socis. Poc ser que no féssim prou difusió. Es proposa, com a opció, tornar a lliurar la informació amb paperets, encara que pensam que, en aquest cas, el 80% dels socis estaven informats.

Es decideix que a partir d’ara de la difusió electrònica s’encarregarà na Brigitte, na Xisca redactarà les circulars i na Reyes i na Nasi, amb la col·laboració de més membres de l’APIMA, s’ocuparan de las tasca de fer les còpies a l’escola.

Es proposa, també per incentivar la participació dels associats de l’APIMA publicar les actes i ordres del dia de les juntes al blog i enviar-ho per correu electrònic.

3.- Iniciativa Ajuntament (regidora Cultura).

Na Cata ens informa que la regidora de Cultura, Nieves Lujan, es va reunir amb ella per demanar-li el suport de l’APIMA en una iniciativa adreçada a recollir joguines i donar-les a un centre en motiu de l’arribada dels Reis. No entenem molt bé aquesta proposta i tampoc sabem en funció de quins criteris es triarà el centre. Es proposa posar-nos en contacte amb n’Antònia, treballadora social de l’Ajuntament de Bunyola, per si ens pot donar més informació.

Proposam com a opció alternativa, fer una campanya de recollida de joguines i donar-les a la treballadora social de l’Ajuntament.

Ens sembla molt bé coordinar-nos amb la treballadora social de l’Ajuntament per donar resposta a la seva demanda de posar una persona de suport escolar un o dos cops per setmana per persones que no tenen recursos per assistir a “repàs” (es proposa crear una borsa de “mestres” de suport).

L’APIMA traslladarà a n’Antònia que podem subvencionar activitats extraescolars per infants derivats per ella.

Convocarem reunió amb n’Antònia per coordinar-nos. (comissió: Catina, Cata, Laura, Mercè).

4.- Taller Toni Bujosa:

En Toni Bujosa, mestre de l’Escola Mestre Colom presenta una iniciativa de 4 tallers teòrico-pràctics per a pares, mares, tutors i educadors. Estam d’acord amb la proposta, en farem difusió. Seria convenient que hi hagués un mínim de 10 persones. La primera sessió seria dimarts 27 de novembre. Les següents seria 5,12 i 19 de desembre. Els horaris serien de 20 a 21:30h.

Es proposa posar dues tarifes per socis i no socis de s’APIMA. Si el preu és 25,00 € el lot dels 4 cursos, el preu per soci APIMA serà 20,00 €.

Farem un cartell

5.- 28-N

Rebem informació a través de FAPA i d’una mare de l’escola en relació al moviment 28N. La idea és que dia 28 de novembre es vol fer una tancada als centres escolars (sobretot als Instituts amb l’objectiu de començar a unir famílies, alumnes i mestres per actuar conjuntament en relació a les retallades.

Es tracta que ens posicionem si ens reunim dia 28 de novembre de les 17:00h. fins a les 21:00h a s’escola per donar suport al moviment 28N i participar de l’assemblea tancada. Proposam que també hi participin els alumnes. Votam: 8 vots a favor i 1 abstenció. Recolzam doncs la iniciativa.

Na Carol, cap d’estudis, convoca a la comissió de retallades (Brigitte i Isa Serra) pel pròxim dimarts a les 15:00 i parlar del que es prepara a l’Escola Mestre Colom per dia 28 de novembre. Assistiran a aquesta reunió na Laura, Catina, Isa Serra, Mercè i Brigitte.

Finalitzam la reunió i posam data per dimecres dia 21 de novembre a les 21:00h. perquè els membres que varen anar a la reunió el dia anterior ens informin a la resta. Convidam a la junta de dia 21 de novembre a una mare que encapçala el moviment de la plataforma “crida” a Bunyola.

La Secretària La Presidenta

Francesca Ramis Ferriol Brigitte Kramer