L’APIMA CONVOCA LA 1ª ASSAMBLEA GENERAL 2012-2013

1ª ASSEMBLEA GENERAL

APIMA

DATA: 19 D’OCTUBRE

LLOC: C/ CREU, 23. LOCAL APIMA

HORA: 20:30 PRIMERA CONVOCATÒRIA

21:00 SEGONA CONVOCATÒRIA

ORDRE DEL DIA:

1. Informació i votació mesures del claustre de l’escola en relació a les sortides, excursions, viatges d’estudis… (cara al Consell Escolar)

2. Breu resum de com ha anat el principi de curs: activitats extraescolars, escola matinera…

3. Presentació dels projectes que ens agradaria posar en marxa: carmanyoles, tallers puntuals per a nins i adults…

4. Passarem comptes: Ingressos, despeses…

5. Precs i preguntes.