L’APIMA CONVOCA LA 1ª ASSAMBLEA GENERAL 2012-2013

1ª ASSEMBLEA GENERAL

APIMA

DATA: 19 D’OCTUBRE

LLOC: C/ CREU, 23. LOCAL APIMA

HORA: 20:30 PRIMERA CONVOCATÒRIA

21:00 SEGONA CONVOCATÒRIA

ORDRE DEL DIA:

1. Informació i votació mesures del claustre de l’escola en relació a les sortides, excursions, viatges d’estudis… (cara al Consell Escolar)

2. Breu resum de com ha anat el principi de curs: activitats extraescolars, escola matinera…

3. Presentació dels projectes que ens agradaria posar en marxa: carmanyoles, tallers puntuals per a nins i adults…

4. Passarem comptes: Ingressos, despeses…

5. Precs i preguntes.

Eleccions consell escolar 2012-2013

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2012-13

 

El CONSELL ESCOLAR és l’òrgan de participació en el control i la gestió de centres, en el qual hi participen tots els sectors de la comunitat educativa.

 

ESTÁ FORMAT PER:

El director/a, que és el president/a

La cap d’estudis

La secretària (amb veu, persense vot)

Cinc mestres: elegits pel claustre

Un representant designat per l’juntament

Un representant de l’administració

Cinc pares/mares:

-Quatre dels quals són elegits pels pares/mares de l’alumnat del Centre.

-Un designat directament per l’associaciò de Pares i Mares del Centre (Apima).

 

Aquest curs al nostre centre, ens correspon la renovació de la meitat: 2 mestres i 2 pares/mares.

 

ÉS IMPORTANT PARTICIPAR:

Perque tengueu informacid’quest procès electoral i vos animeu a participar. En el tauló d’anuncis de l’escola i de l’edifici d’educació infantil teniu el calendari i el cens de pares, on heu de comprovar que les vostres dades siguin les correctes.

 

Ja vos anirem informant del dia i de l’hora de la votació

 

Animau-vos a participar.

 

Atenament.

La direcció

Bunyola, 11 d’octubre de 2012