Casserolada en defensa de l’escola pública

Bon dia,
El col·legi Mestre Colom de Bunyola participa el proper dijous a les 8:45 h en la casserolada en defensa de l´escola pública (davant la barrera d´entrada a l´escola).

Convocan els sindicats:

Imatge

DIA 10 DE MAIG CASSEROLADES PER L’EDUCACIÓ

El proper 10 de maig s´han convocat a tot l’Estat protestes contra les retallades i en defensa
de l’educació.

A Illes Balears educatiu, les entitats més representatives de la Comunitat Educativa de les
Illes Balears, la Federació Autònoma d’Associacions d’Estudiants (FADAE), les Federacions
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (COAPA i FAPA Mallorca) i les organitzacions
sindicals ( STEI-i, CCOO i UGT), han convocat casserolades davant cada centre educatiu.stes
casserolades es faran fora de l´horari lectiu, abans de l’entrada o just després de la sortida del
matí o de l’horabaixa segons decideixi el centre i, de manera conjunta pares, mares, docents i
estudiants.

Aquest dia es farà un acte on assistiran els representats de totes les entitats organitzadores
davant el CEIP Es Pont amb l’-objectiu de donar repercussió mediàtica a aquest acte.

Demanam també l’adhesió de la plataforma de l’embut, l’assemblea de mestres i professors en
català i els enllaçats per la llengua a aquest acte.

MANIFEST EN DEFENSA DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS

Les entitats més representatives de la Comunitat Educativa de les Illes Balears, des de la
Federació Autònoma d’Associacions d’Estudiants (FADAE), les Federacions d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes (COAPA i FAPA Mallorca) i les organitzacions sindicals ( STEI-i, CCOO i
UGT) veim amb indignació com des del Govern de les Illes Balears es segueix retallant
l’Educació i abocant a la nostra societat al fracàs educatiu i social.

Les darreres retallades anunciades al Pla d’Equilibri Econòmic del Govern Bauzá, ens conduiran
al més gran desequilibri educatiu i social de la història recent de les nostres Illes. Queda molt
lluny l’objectiu de reduir les taxes d’abandonament escolar i de fracàs escolar a les Illes Balears
i les “autopistes de l’Educació” promeses pel President José Ramón Bauzá. Els doblers que
s’estalvii l’Administració els acabarem pagant de manera directa els ciutadans i ciutadanes
d’aquestes Illes.

Les retallades del Pla d’Equilibri Econòmic es concreten en les següents:

-L’augment de ràtios a les aules, fins a 30 a Educació Primària i fins a 36 a Secundària,
dificulten l’atenció individualitzada a l’alumnat, incrementen la càrrega de feina dels docents i
perjudiquen les expectatives dels alumnes que necessiten de més atenció.

-La no cobertura de les baixes laborals de menys de 30 dies perjudiquen a l’alumnat que no
disposarà de substitut/a per continuar amb el currículum i acabar el temari a final de curs amb
l’aprofitament necessari.

-La supressió d’ajudes i subvencions a entitats i la cancel·lació dels programes de Prevenció i
Intervenció Socioescolar i dels Cursos d’Aprenentatge Professional Inicial, tanquen les vies de
recuperació d’alumnat que acabarà en abandonament escolar.