CREIX Centre de Desenvolupament Infantil

El Centre de desenvolupament infantil CREIX sorgeix de l’interès de donar resposta a les necessitats del nen des del punt de vista bio-psico-social, de manera que aquest es desenvolupi plenament i s’integri en la societat. L’objectiu principal és afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant d’una manera integral, tenint en compte tots els àmbits on està immers (família, escola i amics). Per aconseguir això és imprescindible partir de les seves característiques i necessitats individuals, l’edat, el nivell de maduresa així com de la implicació de l’entorn familiar i escolar. La realitat de l’infant depèn de múltiples factors i per això l’avaluació i el tractament s’han de fer des de la interdisciplinarietat.

Els professionals de Creix tenim com a finalitat donar una atenció integral a la infància des de cada un dels àmbits d’especialització, que són:

• Psicologia

• Psiquiatria

• Pedagogia

• Teràpia miofuncional

• Logopèdia

• Therasuit

• Fisioteràpia

• Psicomotricitat

• Osteopatia

• Servei d’Atenció Primerenca (0-6 anys).

Els professionals de cada un dels àmbits estem en contínua comunicació el que permet donar millors solucions als problemes que presenta el nen. Hi ha tres aspectes bàsics que marquem com a objectiu per afavorir el desenvolupament del nen que són la prevenció, l’avaluació i la intervenció en les diferents disciplines.

http://www.creix.com/CREIX/CREIX.html