CALENDARI ESCOLAR 2011-2012

Estimats socis,

Aquí teniu el calendari escolar del proper curs.

12 setembre a 22 de juny
2n cicle educació infantil, educació primària, educació especial

14 setembre a 26 de juny
ESO, PQPI, Batxillerat (segon curs acaba el 25 de maig)

19 de setembre a 22 de juny
Conservatoris professionals de música i dansa, Escola superior de Disseny, Escola superior de conservació i restauració de béns culturals, Escola superior d’art dramàtic, Conservatori superior de música i dansa

22 setembre a 26 de juny
Cicles formatius grau mitjà i grau superior, cicles formatius d’arts plàstiques.

3 d’octubre a 22 de juny
Centres d’educació persones adultes, escoles oficials d’idiomes.
 
Vacances escolars
Nadal: de 23 de desembre a 6 de gener (ambdós inclosos)
Pasqua: de 5 a 13 d’abril (ambdós inclosos)
 
Dies festius
12 d’octubre (festa estatal)
1 de novembre (Tots Sants)
6 desembre (dia Constitució)
8 desembre (Immaculada Concepció)
1 de març (festa Comunitat Autònoma)
2 de març (festa escolar unificada)
1 de maig (dia Treball)

Es consideren festius les 2 festes locals, oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració. Quan coincideixen en dies no lectius el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants dies no lectius com coincidències s’hagin produït. Decisió presa pel Consell Escolar

1 dia festiu de lliure disposició previ acord del Consell Escolar.

Salut i bona setmana