APIMA BUNYOLA, UN FUTUR DEL TOT DESALENTADOR

Benvolgudes famílies,

Tal i com vos vàrem anunciar la setmana passada, volem informar-vos punt per punt de les gestions que ha fet la Junta Directiva de l’APIMA amb l’Ajuntament pel que fa a les subvencions dels cursos 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011

A continuació passam a detallar-vos la successió dels fets en ordre cronològic:

– Dia 16 de febrer de 2010 es renovà la Junta Directiva, i nosaltres, actual Junta, heretam els comptes quadrats i amb les subvencions antigues cobrades. A l’espera de cobrar el curs anterior, és a dir 08-09, el qual ja sol·licitarem noltros. L’anterior tresorera ens explica que maldament els pagaments sempre van un poc endarrerits, arriben i que no ens preocupem.

– Dia 17 de març de 2010 mantenim la primera reunió amb el Sr Batlle i el Sr Regidor d’Educació. En el transcurs d’aquesta reunió presentam la situació econòmica i el Sr Batlle s’ofereix, de paraula, a donar-nos tota l’ajuda que necessitem. Així mateix, remarca que hi ha aspectes de la subvenció que voldria polir, com ara el fet que es destini gran part de la subvenció a pagar una monitora que fa activitats musicals a Educació Infantil, fet que, segons ens diu ell no és legal. Ens explica que l’Ajuntament no vol ni pot continuar contribuint amb aquesta activitat sinó es regula. Per altra banda, ens assegura que treballarà el tema de les subvencions i ens presentarà unes ajudes que de ben segur ens complauran, ja que suposaran una millora del que tenim actualment. Ja ens avança que el seu projecte és donar ajudes en material escolar per tot l’alumnat, i així és, aquell mateix curs l’Ajuntament regala una agenda a cada infant, que l’APIMA, juntament amb l’escola s’encarrega de confeccionar, encarregar i distribuir.

– Dia 14 d’abril de 2010 presentam a l’Ajuntament la petició de la subvenció pel curs 08-09 acompanyada de la Memòria Curs 08-09. D’acord amb el conveni subscrit la subvenció puja a 10.260 €

– Dia 22 de juny de 2010 ens tornam a reunir amb el Sr Batlle i el Sr Regidor d’Educació. Presentam l’acta del Consell Escolar on es reflexa que l’activitat musical a Educació Infantil està regularitzada amb el vist-i-plau de la Conselleria d’Educació. Arribats a aquest punt, noltros entenem que els doblers que es destinaven a aquesta activitat ens haurien de continuar arribant. Malauradament, no és així. El Sr Batlle mos anuncia que mos farà arribar un esborrany amb la modificació del conveni, perquè li donem el nostre parer i per tal que ja pugui ser vigent amb els pressupostos de 2011. Mai ens va arribar ni l’ESBORRANY ni el conveni.

Passa l’estiu i al setembre començam a intentar concertar una cita amb el Sr Batlle per tractar el tema del conveni, aquesta cita no s’arriba a produir fins dia 17 de gener de 2011. (Tres dies abans de la reunió, dia 14 de gener de 2011 l’Ajuntament mos ingressa 2.000 €. No entenem perquè posa curs 09-10, pensam que és un error, encara no hem sol·licitat el curs 09-10 ja que esperam la proposta del batlle tal i com havíem acordat). La tresorera explica al Sr Batlle que encara no hem cobrat tota la subvenció del curs 2008-2009. Ell no mos pot aclarir si hi ha hagut un error i mos aconsella que ho demanem a l’Administració. La tresorera demana si podem comptar amb el que falta i si hi hauria manera de regularitzar el CONVENI de tal manera que fos més còmode i fos un pressupost fix que no s’hagués de negociar cada any. El Sr Batlle es compromet a ingressar poc a poc la resta de la subvenció, tot i que mos adverteix que no podrà ser de 3 euros per infant i mes com fins ara. La Junta Directiva es mostra comprensiva davant aquest fet, justificat per la crisi i acceptam aquesta reducció a canvi de que l’APIMA futura tengui una subvenció fixa, parlam de 6.000 €. (És a dir, passaríem d’uns 10.000€ anuals, a negociar cada any, a una subvenció fixa d’uns 6.000, tal i com tenen altres entitats, esportives, de Bunyola). El Sr Batlle mos explica la seva proposta que consisteix en dedicar part de la subvenció de l’APIMA a material escolar per a tots els infants. La nostra postura és clara: si ells volen ajudar a les famílies amb material escolar, mos sembla molt bona idea, però que no es mescli amb la subvenció de l’APIMA, ja que són coses diferents. Així mateix, es mostra d’acord amb fer-nos arribar una proposta de subvenció fixa abans de les eleccions que facilitarà molt la seva feina amb els pressupostos i mos diu que la firmaran després de les eleccions per tal de no condicionar els futurs governants si es produís un canvi. Això TAMPOC ARRIBA MAI.

– Dia 14 d’abril de 2011 el regidor es posa en contacte telefònic amb la tresorera i li demana còpia del conveni perquè diuen que no existeix, que tal conveni només era verbal, segons ells amb en Sebastià Mateu, anterior regidor d’Educació. Quedam citats pel dia 19 d’abril.

– Dia 19 d’abril de 2011 presentam el Conveni, perquè si que existeix, firmat per l’anterior Batllessa Maria Cabot amb data 4 de març de 2005. El regidor es compromet a estudiar-ho amb l’Equip de Govern i que a la propera Junta de Govern ens aprovaran un pagament, també es tracta el tema del pressupost per a l’any 2011en aquest, la partida per l’APIMA és zero €, no obstant hi ha una partida per material escolar de 15.000 €. No entenem res perquè noltros no gastam material escolar, sinó despeses de nòmines, assessoria, seguretat social, riscos laborals, factures de tallers, participació a les festes escolars, sortides, alumnes de 6è, etc.

– Dia 17 de maig de 2011 rebem una notificació de que ens aproven 1.500 € per material escolar pel curs 2010/2011.

Resumint, i perdonau l’extensió d’aquest text, hem passat de cobrar més de 10.000€ per exercici, al següent:

– curs 08-09 = 0 €
– curs 09-10 = 2.000€
– curs 10-11 = 1.500€ per material, pendents d’abonament.

I la nostra reflexió és:
Quina estabilitat pot tenir l’APIMA, més que la de les quotes dels socis? Mos enfrontam a una reducció del 60% de la subvenció que rebem de la Conselleria pel funcionament de l’escola matinera, que juntament amb la manca de voluntat municipal de signar un nou Conveni de col·laboració, fan que, tal i com vos anunciàvem divendres passat, el futur sigui descoratjador.
Mos agradaria saber quina és la vostra reflexió. Perquè ara l’APIMA la gestionam uns, però és de tots. Noltros no mos aturarem de fer feina, de lluitar i d’indignar-mos sempre que sigui necessari. Volem pensar que aquesta situació es solucionarà, i que de ben segur acabarem tots treballant en la mateixa direcció i per aconseguir un sol objectiu comú: el benestar dels nostres infants i famílies.
Moltes gràcies pel temps dedicat, i disculpau si hi ha algun error de forma, perquè de contingut no n’hi ha cap.