JUNTA APIMA 27GENER2010

Ahir s’iniciá el procés de renovació parcial de la junta. Cares d’esglai en els nous i satisfacció per le feina feta en els que surten…També es va anunciar per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Bunyola la incorporació d’una partida de 180.000€ en els següents pressupostos per a l’adquisició d’un solar.Un pas mes per a la consecució del tan anhelat nou institut.ANIMS A TOTS!!!!

A.P.I.M.A. MESTRE COLOM

Per la present se vos convoca a la propera assemblea general ordinària de l’Associació de Pares i Mares del C.P. Mestre Colom, que tendrà lloc dimecres dia 27 de Gener a les 20:30 hores en primera convocatòria i a les 21:00 hores en segona convocatòria.
La reunió tendrà lloc al local de la Gent Gran de Bunyola.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació, si s’ecsau, de l’acta anterior
2. Aprovació, si s’ecsau, del compte de gestió econòmica 2009
3. Balanç dels quatre anys de gestió de l’actual junta
4. Altres informacions d’interes.
5. Torn obert de paraules
També sou convocats a l’assemblea extraordinària que tendrà lloc a continuació de l’ordinaria amb un únic punt:
1. Renovació de càrrecs de la Junta directiva

La Secretària.
Neus Borràs
Bunyola, 18 de gener de 2010

Com ja és costum i aquesta vegada més que mai, farem un soparet en acabar, hi haurà moltes de coses per celebrar¡¡¡¡¡